מנהיגות לקיימות עירונית

7

קהל יעד: כיתות ד'-ו'

משך הפעילות: 5 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי, אפשרות לליווי פעילות של קבוצת מנהיגות סביבתית בבית הספר. 

מטרת התכנית:

מטרת התכנית היא להקים/לפתח קבוצת מנהיגות תלמידים שתפעל למען שילוב אורחות הקיימות בחיי היומיום ברמה האישית ובקרב קהילת בית הספר, תוך הפיכת התלמידים לסוכני שינוי התנהגות ביחס לסביבה, בקרב קהילתם הקרובה. התכנית מתאימה לליווי הנהגה בית ספרית קיימת או להקמה של הנהגה חדשה. 

מושגי מפתח:

סביבה, משבר סביבתי, קיימות, טביעת רגל אקולוגית, מנהיגות, מובילות, מועצה ירוקה, קהילה, פעילות סביבתית, קמפיין, יום שיא.

פירוט המפגשים:

• ממשבר לקיימות.

• מנהיגות לקיימות.

• הכנה לפעולה בית ספרית.

• תכנית פעולה.

• מהכוח אל הפועל.

אפשרות לליווי בביצוע.

התכנית מקדמת התנהלות מקיימת של בית הספר בחיי היומיום ותורמת לפיתוח מנהיגות בקרב המשתתפים בה. לתכנית נראות משמעותית בבית הספר ובקרב הקהילה הקרובה.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

צריכה נבונה לתלמידי בתי הספר היסודיים

6קהל יעד: תלמידי כיתות א'-ו'.

משך הפעילות: מפגש אחד עד שלושה מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי.

מטרת התכנית:

תכנית בנושא צריכה נבונה פותחת צוהר לנושא המשבר הסביבתי, מבהירה את הקשר בין תרבות הצריכה לפגיעה במשאבי הטבע ולהתדרדרות מצב הכדור, מעוררת את המודעות האישית של התלמידים לצורך בהתנהלות מקיימת על מנת לשמור על הסביבה ומחדדת את תפקידם כפרטים בתחום זה.

להלן התכנית המוצעת לכל קבוצת גיל:

כיתות א' ב' – הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק.

כיתות ג' – שימוש מושכל בנייר.

כיתות ד' – חיסכון במים.

כיתות ה' – מזון ובריאות ציבור.

כיתות ו' – אנרגיה בסביבה.

לכל קבוצת גיל מותאמת סדנת צריכה נבונה בהלימה לתכנית משרד החינוך "חינוך לקיימות- לארוג חיים בצוותא".

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

ממשבר לקיימות

5

קהל יעד: תלמידי כיתות ה', ו'.

משך הפעילות: 3 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי, או מפגשים בודדים.

מטרת התכנית:

תכנית הפותחת צוהר לנושא המשבר הסביבתי, מחדדת את ההבנה שהמערכות האקולוגיות בכדור הארץ מצויות במשבר כתוצאה מפעילות אנושית ומגבירה את המודעות האישית של התלמידים לצורך בהתנהלות מקיימת על מנת לשמור על הסביבה למעננו ולמען הדורות הבאים. 

מושגי מפתח:

מערכת השמש, תנאים לקיום חיים, סביבה, מערכת אקולוגית, מגוון מינים, השפעת האדם על הסביבה, משבר סביבתי, התחממות גלובאלית, טביעת רגל אקולוגית, קיימות, צריכה נבונה. 

פירוט המפגשים:

1. כיצד הגענו לכדי משבר עולמי?

2. פעילות האדם בסביבה והשלכותיה כגורם להפרת איזון ויצירת מפגעים סביבתיים. 

3. סדנת קיימות.

התכנית חושפת את התלמידים למושגים עכשוויים ומציגה להם את יכולתם להשפיע כפרטים על מצב הסביבה. 

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

פסולת אלקטרונית

4


קהל יעד:
תלמידי כיתות ג'-ה'.

משך הפעילות: 2 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי, או מפגש ראשון בלבד.

מטרת התכנית:

במרץ 2014 נחקק החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית בישראל. הצלחת יישום החוק תלויה רבות בשיתוף פעולה של הציבור בסילוק נכון של פסולת זו מן הבתים ובהימנעות מסילוקה לפחי האשפה הרגילים. 

מטרת התכנית היא העלאת המודעות של התלמידים לקיומה של פסולת אלקטרונית ולבעיות והמפגעים שהיא גורמת, הדגשת החשיבות של איסוף הפסולת האלקטרונית ומיחזורה הן ככלי למניעת בעיות סביבה ובריאות ציבור והן ככלי לצמצום הניצול של משאבי טבע. התכנית תדגיש את תפקיד התלמידים בהצלחת יישום החוק ובית הספר יהווה מרחב תורם לשיפור השמירה על הסביבה בישראל ומקור להפצת הידע לקהילה הקרובה לתלמידים.

מושגי מפתח:

פסולת, פסולת אלקטרונית, מפגע סביבתי, זיהום קרקע, זיהום מי תהום, בריאות הציבור, משאבי טבע, חומרי גלם: נחושת , צורן, זרחן, ארסן, כרום ניקל וכד'.

פירוט המפגשים:

• התמחות בפסולת אלקטרונית.

• הפצת ידע ומסרים לקהילה הקרובה.

תכנית חדשה העושה שבה התלמידים מטמיעים מושגי יסוד בנושא פסולת, מתמקדים בפסולת אלקטרונית בלמידה פעילה ומתכננים פעילות יזומה בבית הספר.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

עושים ישראל יפה ה' ו': פועלים לשמירה על הסביבה

3

קהל יעד: תלמידי כיתות ה', ו'.

משך הפעילות: 3 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי, או מפגש בודד.

מטרת התכנית:

תכנית זו מטמיעה את הקשר שבין אורח החיים המודרני ותרבות הצריכה לבין ניצול מוגבר של משאבי טבע ויצור כמויות פסולת אדירות. מטרת התכנית העיקרית היא לגרום לתלמידים להפנים את הקשר שבין אופן התנהלותנו כחברת שפע מפותחת לבין הפגיעה בסביבה וההשלכות החמורות שיש לכך בסופו של דבר על איכות החיים ובריאות האדם. 

הטמעת הקשר הנ"ל יהווה בסיס להפנמת מסרים של צמצום צריכה, שימוש חוזר במוצרים וחומרים, הפחתה במקור והפרדת פסולת.

מושגי מפתח:

סביבה, השפעת האדם על הסביבה, מפגעים סביבתיים, פסולת, הפרדת פסולת, שימוש חוזר, הפחתה במקור, מיחזור, תרבות הצריכה, צריכה נבונה, קיימות.

פירוט המפגשים:

1. בעיית הפסולת. 

2. פסולת וצריכה – מה הקשר?

3. פתרונות הלכה למעשה. 

המפגשים מועברים בצורה חווייתית, באמצעות מגוון פעילויות ועזרי לימוד ייחודיים שפותחו למטרה זו.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

עושים ישראל יפה ג' ד': לומדים סביבה 

2


קהל יעד:
תלמידי כיתות ג', ד'.

משך הפעילות: 3 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי, או מפגש בודד.

מטרת התכנית:

תכנית זו מורכבת משני חלקים: החלק הראשון עוסק בהבנת המרחב העירוני/יישובי בו גרים התלמידים כסביבת חיים של אדם וטבע. החלק השני עוסק במשאב המים. התכנית מתייחסת למגוון צורות היישוב הקיימים בישראל, להבנת המרחב המיושב כסביבה על מרכיביה ומורכבותה, למפגעים סביבתיים ולטבע עירוני ולצורך בקיומו ושימורו במרחב מיושב פעיל ושוקק חיים. 

מושגי מפתח:

סביבה, סביבות חיים, צורות יישוב, עיר, קיבוץ, מושב, יישוב קהילתי, עיר עתיקה, טבע עירוני, מגוון מינים, שטחים פתוחים, משאב המים, צרכנות נבונה של מים, קיימות, מעורבות אדם בסביבה, מפגעים סביבתיים.

פירוט המפגשים:

1. הסביבה המיושבת.

2. טבע עירוני.

3. משאב המים.

התכנית פותחה בהלימה לתכנית הלימודים במולדת, חברה ואזרחות ולתכנית "חינוך לקיימות- לארוג חיים בצוותא" של משרד החינוך.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

עושים ישראל יפה א' ב': צעדים ראשונים בסביבה

Activities book 2016 final  1 .pdf

.'קהל יעד: גני חובה ותלמידי כיתות א', ב
משך הפעילות: 3 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי, או מפגש בודד

:מטרת התכנית
תכנית המיועדת לתלמידים צעירים בראשית דרכם במערכת החינוך, לכן מטרתה היא יציקת תשתית ראשונית לנושא איכות הסביבה, תוך הקניית מושגי ליבה בתחום ויצירת מודעות ראשונית להשפעת האדם על הסביבה ולאחריות הפרט על סביבתו. התכנית מטמיעה מושגי יסוד בתחום, מעוררת סקרנות ביחס לנושא ומפתחת אהבה לסביבה בקרב הלומדים הצעירים
התכנית פותחה בהלימה לתכנית "חינוך לקיימות- לארוג חיים בצוותא" של משרד החינוך

:מושגי מפתח
.סביבה, סוגי סביבות, אדם בסביבה, מפגעים סביבתיים, פסולת, הפרדת פסולת, שימוש חוזר ומיחזור
:פירוט המפגשים
1. הפנמת המושג סביבה
2. האדם בסביבה
3. בעיית הפסולת

המפגשים מועברים באמצעות דמות בובה ככלי להעברת תוכן ומסרים לילדים צעירים, שלל משחקים חינוכיים, יצירה ופעילות בחצר .הגן/בית הספר

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

למרכז ללימודי סביבה של המועצה לישראל יפה דרושים: מדריכים ומדריכות לשנת הלימודים תשע"ו!

שלחו קורות חיים למייל anate@israel-yafa.org.il

או לפקס 03-7454504

וציינו "עבור משרת מדריך"

– היקף המשרה: חלקית

– מיקום: גוש דן, השרון, השפלה וחיפה

– רקע: בוגרי תואר ראשון, סטודנטים לתואר שני ו/או תעודת הוראה במקצועות הסביבה (גיאוגרפיה, אקולוגיה, איכות סביבה, הנדסת סביבה, תכנון ערים ואזורים, ביולוגיה, גיאופיזיקה, ביוטכנולוגיה, מדעי החיים, מדעי הים, לימודי א"י, אדריכלות וכד') ו/או חינוך והוראה

– סטודנטים/סטודנטיות הלומדים בשנה ג' לתואר ראשון במקצועות הנ"ל מוזמנים גם הם להגיש מועמדות

 

* דרושים גם דוברי/דוברות השפה הערבית

* יתרון לבעלי רקע בהדרכה 

* גמישות בשעות העבודה 

* הדרכה בסביבה נעימה, תומכת ומקצועית

1200628 hanuka new

סדנת חקר ירקון

חם חם מהתנור של המרכז ללימודי סביבה שלנו – תוכנית הלימוד "סדנת חקר ירקון" המציעה סיור לימודי בדגש חקר סביבת נחל, טבע עירוני ותכנון שימושי קרקע.

במסגרת התוכנית החדשה, יצאו התלמידים לשטח חמושים במשקפות ומצויידים בטאבלטים עם כל הכלים הדיגיטליים הדרושים לביצוע פעילויות שטח: דוחות תצפית וסקר מדעי בכלי גוגל, אפליקצייה למדידת רעש, מגדירי חי וצומח דיגיטליים, תצלומי אוויר של האיזור, כלים לזיהוי שימושי קרקע ומסמכי סיכום אותם שולחים הם לעצמם ולמורה בתום הפעילות.

מצגת זאת דורשת JavaScript.

משך הפעילות: חד יומית, כ-5 שעות.

מקום הפעילות: בית המועצה לישראל יפה.

קהל יעד: התכנית מיועדת לתלמידי מדעי הסביבה וגיאוגרפיה.

סדנת חקר ירקון תכלול את המרכיבים הבאים:

א. שיחת פתיחה: הצגת סדר היום, אופי העבודה והתוצרים הצפויים.

ב. הרצאה: נחלי ישראל – הירקון כחקר מקרה לזיהום ושיקום נחלי ישראל וכמרחב של טבע עירוני.

ג. סיור פעיל: במתכונת סדנת שטח, לאורך נחל הירקון ובפארק התוחם אותו, הכולל ארבעה תחומי חקר:

1. רעש – מקורות רעש, מדידה השוואתית, רעש כמטרד.

2. מים – נחל הירקון: מקורות, שימושים, בדיקת איכות מים ועוד.

3. טבע עירוני – תצפיות מגוון מינים של בע"ח וצומח, השוואה בין אתרים שונים בפארק, מינים מקומיים ופולשים,שימוש במגדירים.

4. שטחים פתוחים במרחב העירוני – פארק הירקון כשטח ציבורי פתוח במרחב עירוני צפוף: שימושי קרקע, חשיבות, תפקודים ושימושים ברמה העירונית, האזורית והארצית, מערך התחבורה הסובב את הפארק, עומסים וזיהום אוויר.

רוצים לדעת עוד על התוכנית? פנו לרות וולף רכזת שיווק ופיתוח 03-6423111 שלוחה 111 או במייל ruthw@israel-yafa.org.il

כיף להפוך פסולת לאמנות

ילדי כיתות ד', ה', ו', בבית הספר בן גוריון בחולון לקחו חלק בסדנת פיסול סביבתי בעיסת נייר בהנחיית האמנית מיה לנדאו והפכו "זבל" לאמנות סביבתית. הכל על טהרת חומרים ממוחזרים, כמובן: קרטונים, בקבוקי פלסטיק, קלקר, גלילי נייר טואלט ועיתונים. התוצאה לפניכם – מגדלור בגובה 2 וחצי מטרים.

רוצים לראות כיצד עשינו זאת?

מצגת זאת דורשת JavaScript.