שימור מורשת תרבות וטבע – בחסות אונסקו 

11

קהל יעד: תלמידי כיתות ה', ו'.

משך הפעילות: 6 מפגשים באורך 45 ד' כל אחד וסיור. 

מטרת התכנית:

בעשורים האחרונים זכה נושא שימור מורשת התרבות והטבע זכה לתשומת לב ציבורית בעולם כולו. וכיום שימור הפסיפס שמייצג בצורה מיטבית את המגוון והייחוד של הקהילות החיות בעולם הפך לנושא בעל חשיבות עולמית. 

תכנית זו, ייחודית וראשונה מסוגה, בחסות אונסקו, נועדה להנחיל את החשיבות של שימור ערכי המורשת ולחבר את התלמידים לזהות המקומית ולערכים הייחודיים הגלומים במרחב הישראלי ובסביבת מגוריהם. 

מושגי מפתח:

שימור מורשת, ערכי תרבות, הכרזה, ערכי מורשת מוכרזים בישראל, אתרי מורשת עולמית, זהות של מקומות, תחושת מקום, היסטוריות, אותנטיות, אונסקו.

פירוט המפגשים:

• מגלים נופים בעולם ובארץ.

• שיעור בשימור.

• הכרות עם אתרי המורשת המוכרזים של ישראל.

• סיור פעיל באתר מורשת עולם מוכרז: ה"עיר הלבנה" בתל אביב מלווה בעזרי לימוד ייחודיים ללמידה חוץ כיתתית.

• בונים עיר לבנה.

• פעילות חווייתית לסיכום התכנית.

תכנית ייחודית, בשיתוף פעולה עם אונסקו, המשלבת מתודות למידה שונות, פנים וחוץ כיתתית. כל המפגשים מלווים בעזרי לימוד ייחודיים פרי פיתוח מקורי. 

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

אנרגיה בסביבה

 

10
קהל יעד: תלמידי כיתות ה'-ו'.

משך הפעילות: 3-5 מפגשים באורך שעה וחצי כל אחד, או מפגשים בודדים. 

מטרת התכנית:

תכנית שתכליתה יצירת מודעות לצריכת האנרגיה הגוברת בחברה המפותחת והטכנולוגית, להשלכות הסביבתיות של תופעה זו, למצב משאבי האנרגיה על פני הכדור ולהפנמת החשיבות בצריכה מושכלת של אנרגיה והיתרונות הגלומים בשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים וידידותיים לסביבה. בנוסף, התכנית שמה דגש על המעבר לגז כמקור חשוב לאנרגיה במדינה, לאור גילוי משאבי הגז בים התיכון והמעבר הצפוי של משק האנרגיה בישראל למקור זה כמשאב מרכזי.

מושגי מפתח:

אנרגיה, מקורות אנרגיה, חשמל, תחנת כוח, משאבים טבע מתכלים ומתחדשים, פחם, נפט, גז טבעי אנרגיית רוח, שמש, מים, מאגרי הגז בים התיכון.

פירוט המפגשים:

1. מהי אנרגיה.

2. אנרגיה בחיי היומיום.

3. ייצור אנרגיה בתחנות כוח.

4. אנרגיות מתחדשות.

5. מובילים שינוי אנרגטי.

התכנית פותחה בהלימה מלאה לתכנית הלימודים של משרד החינוך: “חינוך לקיימות- לארוג חיים בצוותא", תשע”ב לכיתות ו' ומלווה במצגת, סרטונים, סרט ומגוון הפעלות ומשחקים המטמיעים את מושגי הליבה, התהליכים והמסרים הסביבתיים.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

משאב המים

9

קהל יעד: כיתות ד'-ו'.

משך הפעילות: 3 מפגשים באורך שעה וחצי כל אחד, או מפגש בודד.

מטרת התכנית:

התכנית מתמקדת בהכרות עם משאב המים בעולם ובארץ ובחשיבותו לקיומנו, במודעות לצורך בניהול מושכל שלו ובתרומתנו לשימור המשאב על ידי התנהלות יומיומית מודעת שלנו כצרכנים. 

מטרת התכנית היא העלאת מודעות התלמידים לחשיבות השמירה על משאבי המים, זיהוי מפגעי מים בסביבה הקרובה, פעולה למען שיפורם וטיפוח צרכני מים נבונים שיפיצו מסרים בנושא לבני משפחותיהם ולקהילת בית הספר. 

מושגי מפתח:

מים, משאבי טבע, מי תהום, אקוויפר, נחלים, אגמים, מי נגר, מים בישראל, שיקום נחלים, התפלה, השבת מי שפכים, מי קולחים, מגזרי צריכת מים, טביעת רגל מימית.

נושאי המפגשים:

1. מבוא למים.

2. צריכת מים. 

3. חסכון במים.

המפגשים מועברים באמצעות מצגת, סרטים, פעילות אתגרי מים, פעילויות חווייתיות ומשחקים לימודיים. התלמידים הפועלים בתכנית מעמיקים מושגי ליבה בנושא, בוחנים את התנהלותם האישית והמשפחתית בתחום זה ומפתחים מודעות אישית לחשיבות השמירה על משאבי המים. 

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

צעדים ראשונים באקולוגיה

8

קהל יעד: תלמידי כיתות ה', ו'.

משך הפעילות: 3 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי, או מפגשים בודדים.

מטרת התכנית:

תכנית הפותחת צוהר לעולם התוכן של האקולוגיה כמבוא להבנת תהליכים, עקרונות והשלכות של התערבות האדם בסביבה, לשם הבנת הסביבה בה אנו חיים ולהגברת המודעות האישית לצורך בשמירה על הסביבה. הפעילות מתמקדת בהבנת עקרונות ותהליכים והבנה מעמיקה שלהם בסביבה הקרובה.

מושגי מפתח:

מערכת השמש, תנאים לקיום חיים, אקולוגיה, סביבה, סוגי סביבות, בית גידול, מערכת אקולוגית, מגוון מינים, איזון, יחסי גומלין, השפעת האדם על הסביבה, מפגעים סביבתיים. 

פירוט המפגשים:

1. אקולוגיה למתחילים.

2. האדם בסביבה.

3. חקר טבע עירוני.

התכנית חושפת את התלמידים למושגים ותהליכים אקולוגיים באמצעות מערך פעילויות חווייתיות ובכלים של למידה חוץ כיתתית ולמידה שיתופית. 

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

צריכה נבונה לתלמידי בתי הספר היסודיים

6קהל יעד: תלמידי כיתות א'-ו'.

משך הפעילות: מפגש אחד עד שלושה מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי.

מטרת התכנית:

תכנית בנושא צריכה נבונה פותחת צוהר לנושא המשבר הסביבתי, מבהירה את הקשר בין תרבות הצריכה לפגיעה במשאבי הטבע ולהתדרדרות מצב הכדור, מעוררת את המודעות האישית של התלמידים לצורך בהתנהלות מקיימת על מנת לשמור על הסביבה ומחדדת את תפקידם כפרטים בתחום זה.

להלן התכנית המוצעת לכל קבוצת גיל:

כיתות א' ב' – הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק.

כיתות ג' – שימוש מושכל בנייר.

כיתות ד' – חיסכון במים.

כיתות ה' – מזון ובריאות ציבור.

כיתות ו' – אנרגיה בסביבה.

לכל קבוצת גיל מותאמת סדנת צריכה נבונה בהלימה לתכנית משרד החינוך "חינוך לקיימות- לארוג חיים בצוותא".

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

ממשבר לקיימות

5

קהל יעד: תלמידי כיתות ה', ו'.

משך הפעילות: 3 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי, או מפגשים בודדים.

מטרת התכנית:

תכנית הפותחת צוהר לנושא המשבר הסביבתי, מחדדת את ההבנה שהמערכות האקולוגיות בכדור הארץ מצויות במשבר כתוצאה מפעילות אנושית ומגבירה את המודעות האישית של התלמידים לצורך בהתנהלות מקיימת על מנת לשמור על הסביבה למעננו ולמען הדורות הבאים. 

מושגי מפתח:

מערכת השמש, תנאים לקיום חיים, סביבה, מערכת אקולוגית, מגוון מינים, השפעת האדם על הסביבה, משבר סביבתי, התחממות גלובאלית, טביעת רגל אקולוגית, קיימות, צריכה נבונה. 

פירוט המפגשים:

1. כיצד הגענו לכדי משבר עולמי?

2. פעילות האדם בסביבה והשלכותיה כגורם להפרת איזון ויצירת מפגעים סביבתיים. 

3. סדנת קיימות.

התכנית חושפת את התלמידים למושגים עכשוויים ומציגה להם את יכולתם להשפיע כפרטים על מצב הסביבה. 

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

פסולת אלקטרונית

4


קהל יעד:
תלמידי כיתות ג'-ה'.

משך הפעילות: 2 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי, או מפגש ראשון בלבד.

מטרת התכנית:

במרץ 2014 נחקק החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית בישראל. הצלחת יישום החוק תלויה רבות בשיתוף פעולה של הציבור בסילוק נכון של פסולת זו מן הבתים ובהימנעות מסילוקה לפחי האשפה הרגילים. 

מטרת התכנית היא העלאת המודעות של התלמידים לקיומה של פסולת אלקטרונית ולבעיות והמפגעים שהיא גורמת, הדגשת החשיבות של איסוף הפסולת האלקטרונית ומיחזורה הן ככלי למניעת בעיות סביבה ובריאות ציבור והן ככלי לצמצום הניצול של משאבי טבע. התכנית תדגיש את תפקיד התלמידים בהצלחת יישום החוק ובית הספר יהווה מרחב תורם לשיפור השמירה על הסביבה בישראל ומקור להפצת הידע לקהילה הקרובה לתלמידים.

מושגי מפתח:

פסולת, פסולת אלקטרונית, מפגע סביבתי, זיהום קרקע, זיהום מי תהום, בריאות הציבור, משאבי טבע, חומרי גלם: נחושת , צורן, זרחן, ארסן, כרום ניקל וכד'.

פירוט המפגשים:

• התמחות בפסולת אלקטרונית.

• הפצת ידע ומסרים לקהילה הקרובה.

תכנית חדשה העושה שבה התלמידים מטמיעים מושגי יסוד בנושא פסולת, מתמקדים בפסולת אלקטרונית בלמידה פעילה ומתכננים פעילות יזומה בבית הספר.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

עושים ישראל יפה ה' ו': פועלים לשמירה על הסביבה

3

קהל יעד: תלמידי כיתות ה', ו'.

משך הפעילות: 3 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי, או מפגש בודד.

מטרת התכנית:

תכנית זו מטמיעה את הקשר שבין אורח החיים המודרני ותרבות הצריכה לבין ניצול מוגבר של משאבי טבע ויצור כמויות פסולת אדירות. מטרת התכנית העיקרית היא לגרום לתלמידים להפנים את הקשר שבין אופן התנהלותנו כחברת שפע מפותחת לבין הפגיעה בסביבה וההשלכות החמורות שיש לכך בסופו של דבר על איכות החיים ובריאות האדם. 

הטמעת הקשר הנ"ל יהווה בסיס להפנמת מסרים של צמצום צריכה, שימוש חוזר במוצרים וחומרים, הפחתה במקור והפרדת פסולת.

מושגי מפתח:

סביבה, השפעת האדם על הסביבה, מפגעים סביבתיים, פסולת, הפרדת פסולת, שימוש חוזר, הפחתה במקור, מיחזור, תרבות הצריכה, צריכה נבונה, קיימות.

פירוט המפגשים:

1. בעיית הפסולת. 

2. פסולת וצריכה – מה הקשר?

3. פתרונות הלכה למעשה. 

המפגשים מועברים בצורה חווייתית, באמצעות מגוון פעילויות ועזרי לימוד ייחודיים שפותחו למטרה זו.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

עושים ישראל יפה ג' ד': לומדים סביבה 

2


קהל יעד:
תלמידי כיתות ג', ד'.

משך הפעילות: 3 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי, או מפגש בודד.

מטרת התכנית:

תכנית זו מורכבת משני חלקים: החלק הראשון עוסק בהבנת המרחב העירוני/יישובי בו גרים התלמידים כסביבת חיים של אדם וטבע. החלק השני עוסק במשאב המים. התכנית מתייחסת למגוון צורות היישוב הקיימים בישראל, להבנת המרחב המיושב כסביבה על מרכיביה ומורכבותה, למפגעים סביבתיים ולטבע עירוני ולצורך בקיומו ושימורו במרחב מיושב פעיל ושוקק חיים. 

מושגי מפתח:

סביבה, סביבות חיים, צורות יישוב, עיר, קיבוץ, מושב, יישוב קהילתי, עיר עתיקה, טבע עירוני, מגוון מינים, שטחים פתוחים, משאב המים, צרכנות נבונה של מים, קיימות, מעורבות אדם בסביבה, מפגעים סביבתיים.

פירוט המפגשים:

1. הסביבה המיושבת.

2. טבע עירוני.

3. משאב המים.

התכנית פותחה בהלימה לתכנית הלימודים במולדת, חברה ואזרחות ולתכנית "חינוך לקיימות- לארוג חיים בצוותא" של משרד החינוך.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

עושים ישראל יפה א' ב': צעדים ראשונים בסביבה

Activities book 2016 final  1 .pdf

.'קהל יעד: גני חובה ותלמידי כיתות א', ב
משך הפעילות: 3 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי, או מפגש בודד

:מטרת התכנית
תכנית המיועדת לתלמידים צעירים בראשית דרכם במערכת החינוך, לכן מטרתה היא יציקת תשתית ראשונית לנושא איכות הסביבה, תוך הקניית מושגי ליבה בתחום ויצירת מודעות ראשונית להשפעת האדם על הסביבה ולאחריות הפרט על סביבתו. התכנית מטמיעה מושגי יסוד בתחום, מעוררת סקרנות ביחס לנושא ומפתחת אהבה לסביבה בקרב הלומדים הצעירים
התכנית פותחה בהלימה לתכנית "חינוך לקיימות- לארוג חיים בצוותא" של משרד החינוך

:מושגי מפתח
.סביבה, סוגי סביבות, אדם בסביבה, מפגעים סביבתיים, פסולת, הפרדת פסולת, שימוש חוזר ומיחזור
:פירוט המפגשים
1. הפנמת המושג סביבה
2. האדם בסביבה
3. בעיית הפסולת

המפגשים מועברים באמצעות דמות בובה ככלי להעברת תוכן ומסרים לילדים צעירים, שלל משחקים חינוכיים, יצירה ופעילות בחצר .הגן/בית הספר

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן