המשבר הסביבתי – ממשבר לקיימות

24

קהל יעד: תלמידי כיתות י'-יב'.

משך הפעילות: 1-2 מפגשים, או פעילות אחת שאורכה 3 שעות. 

מטרת התכנית:

תכנית העוסקת בסיבות להתהוות משבר סביבתי, בהשלכות המשבר על המערכות הטבעיות ועל האדם, באתגרים העומדים בפני האדם בהתמודדות עם התופעה ובדרכים לצמצום ממדיה. 

מטרת התכנית היא לעורר מודעות לקיומו של משבר סביבתי עולמי, כתופעה שהשלכותיה מתרחשות כבר בהווה ואינן עוד בגדר הערכה, צפי או תחזית, במטרה להניע לשינוי התנהגות ולסייע בשיפור המצב באמצעות לקיחת אחריות אישית על גורל הסביבה והנעה לפעולה.

פירוט המפגשים:

1. המשבר הסביבתי כבר כאן. 

2. סדנאות קיימות.

מושגי מפתח:

משבר סביבתי, בעיה סביבתית, איכות הסביבה, התחממות גלובאלית, גזי חממה, המסת קרחונים, עליית מפלס מי הים, מידבור, קיימות, טביעת רגל אקולוגית, תרבות הצריכה, צריכת יתר, צרכנות נבונה, שימוש חוזר.

תכנית רלוונטית ואקטואלית מאוד העוקבת אחר תופעות הנגרמות כתוצאה מפעילות האדם על פני הכדור ואחר המציאות בעולם ובארץ. התכנית מעוררת מחשבה על הכיוון שאליו צועדת האנושות ומעוררת מודעות אישית ושיח על אחריות האדם לסביבתו וכיוונים לפתרונות.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

סדנת תכנון עירוני בר קיימא

23
קהל יעד:
תלמידי כיתות י'-יב' הלומדים במגמת גיאוגרפיה. 

משך הפעילות: 5-6 מפגשים שאורך כל אחד מהם 3 שעות. (ניתן לקיים מפגש אחד במועצה לישראל יפה). 

מטרת התכנית:

תכנית במתכונת של סדנת תכנון עירוני, בשיתוף הפיקוח על הגיאוגרפיה- אדם וסביבה במשרד החינוך, בהלימה לדרישות של 30% הערכה עצמית. 

התכנית מתמקדת במרחב העירוני/יישובי בו מתגוררים התלמידים. ומדמה תהליך תכנון של מרחב עירוני המאפשר לתלמידים להבין מהו תהליך תכנון, להתנסות בכלים המשמשים את אנשי המקצוע, להפנים סוגיות במרחב העירוני מהיבטים של גיאוגרפיה וסביבה, תוך הדגשת נושא הקיימות כחלק אינטגראלי מתהליך התכנון. 

התלמידים עובדים בקבוצות המדמות צוותי תכנון, תוך למידה חווייתית ומתוקשבת. תוצר התכנית הינו דו"ח תכנון המאגד בתוכו את כל שלבי התהליך וסט תוצרים להצגת התכנים בפני פורמים שונים.

מושגי מפתח:

גיאוגרפיה, תכנון, גאוגרפיה עירונית, תכנון עירוני, עירוניות בת קיימא, קיימות, שימושי קרקע, אוכלוסייה, תחבורה, שרותי ציבור, שטחים פתוחים, מיפוי, תשריט ייעודי קרקע, GIS, GovMap.

התכנית חושפת את התלמידים בפני מקצוע התכנון ומטמיעה מושגי ליבה, שיטות ותהליכים בגיאוגרפיה עירונית ותכנון המרחב.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

עירוטופ – תכנית חקר בגיאוגרפיה וסביבה של המרחב העירוני


22

קהל יעד: תלמידי מגמת גיאוגרפיה, כיתות י'-יב'.

משך הפעילות: 5 מפגשים שאורך כל אחד מהם שלוש שעות. (ניתן לקיים מפגש אחד במועצה לישראל יפה).

מטרת התכנית:

תכנית חקר בגיאוגרפיה, בשיתוף הפיקוח על הגיאוגרפיה- אדם וסביבה במשרד החינוך, בהלימה לדרישות של 30% הערכה עצמית. 

התכנית פותחת צוהר לעולם המחקר ומורכבת מאבני היסוד של תהליך המחקר הקלאסי החל מבחירת נושא חקר וניסוח שאלת החקר ועד הסקת המסקנות ועריכת הדיון המסכם. 

התלמידים מתמקדים ביישום התהליך הנ"ל בנושאי חקר שהם בוחרים בסביבה העירונית שלהם. לאורך התכנית מתקיים קשר שוטף עם התלמידים בקבוצות פייסבוק ושיתוף בכלי גוגל. התלמידים מקבלים משוב על כל תוצריהם ופרקי העבודה ועל בסיס זה כותבים את המסמך הסופי להגשה – עבודת החקר המדעית.

מושגי מפתח:

תכנון ופיתוח מרחבי, עיור, מרחב עירוני, שימושי/ייעודי קרקע, מגורים, תחבורה, מסחר, שרותי ציבור, שטחים פתוחים, קיימות, איכות סביבה, שאלת חקר, רקע עיוני, שאלון, תשאול, ראיון, תצפית.

תלמידים הנוטלים חלק בתכנית זו מתנסים בביצוע תהליכי חקר שלם. התכנית תורמת לפיתוח סקרנות מדעית, חשיבה אקדמית ולשיפור הכתיבה. התכנית מתוקשבת ברובה, בהנחיה וליווי צמוד של מדריכי המרכז ללימודי סביבה והצוות המקצועי שלו.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

סדנת חקר בסביבת נחל וטבע עירוני – נחל הירקון / הקישון

21

קהל יעד: כיתות י'-יב'. 

מתאים לתלמידי מגמות מדעי הסביבה וגיאוגרפיה, תלמידי מדעים, כיתות מחוננים. 

משך הפעילות: פעילות חד יומית שאורכה 3-6 שעות. 

מטרת התכנית:

תכנית זו מציעה סיור לימודי בדגש חקר סביבת נחל וטבע עירוני, שתכליתה הקניית כלים להתבוננות בסביבה, זיהוי מרכיביה, הבנת מערך הגורמים המשפיעים עליה ולימוד כלים לאיסוף נתונים, באמצעות כלי חקר כתצפיות, סקרים, בדיקות בשטח, תיעוד, ניתוח ועיבוד ממצאים, סיכום והסקת מסקנות.

התלמידים יצאו לשטח מצוידים בטאבלטים, משקפות ומגדירים שבהם מכלול כלים דיגיטליים (כלי גוגל ואפליקציות) לביצוע פעילות החקר בשטח. בתום הפעילות, ייערך שלב של למידה שיתופית בו יתבצע ניתוח וסיכום משולב של מאגר הנתונים שנאסף על ידי כל הקבוצות בשטח. כמו כן תיערך גם תחרות תמונות שצולמו במהלך הפעילות בשטח. בסוף הפעילות, התלמידים ישלחו את מסמכי התיעוד, הממצאים והסיכום בדואר אלקטרוני לעצמם ולמורה המוביל. 

מושגי מפתח:

למידה בדרך החקר, למידה חוץ כיתתית, למידה שיתופית, חשיבה מדעית, סביבה, נחלי ישראל, תצפית, סקר, רמות רעש, מגוון מינים, חי, צומח, בית גידול, טבע עירוני, שטחים פתוחים, ניתוח נתונים, ממצאים, מסקנות.

התכנית שמה דגש על חקר סביבה באמצעות למידה חוץ כיתתית, למידה שיתופית ועריכת תהליכי חקר וסקר סביבה. העבודה בכלים דיגיטאליים מאפשרת לתלמידים לחקור במרחב המוכר להם ולמקסם את יכולותיהם בו.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

הירקון כחקר מקרה של ניהול משאבי מים ונחלים בישראל וכפנינת טבע עירוני

20סיורים חווייתיים בירקון לתלמידי בתי הספר היסודיים
קהל יעד:
כיתות י'-יב'.

מקום הפעילות: המועצה לישראל יפה, פארק הירקון, תל אביב.

משך הפעילות: פעילות חד יומית שאורכה 3-5 שעות.

תיאור הפעילות:

הביקור במועצה לישראל יפה בדגש נחל הירקון, כולל ביקור במרכז המבקרים לסביבה וקיימות "תפיסת עולם"(תלוי בגיל המשתתפים – תלמידי כיתות ד'-ו'), מפגש פתיחה קצר העוסק בנחלי ישראל ובירקון וסיור בנחל ופארק הירקון. 

תיאור הסיור: משך הסיור שעתיים עד שלוש שעות. במהלך הסיור הולכים לאורך גדת הירקון עד אתר "שבע טחנות", עוברים לגדה השנייה, עורכים תצפית בתל גריסה (גבעת נפוליאון) וחוזרים למועצה לישראל יפה דרך נחל האיילון. לאורך הסיור עוברים התלמידים 7 תחנות פעילות בהן מודגשים היבטים שונים הקשורים לנחל וסביבתו הקרובה ובהם סביבת נחל, מגוון מינים, מאפייני הירקון, איכות המים, היסטוריה של הנחל, טחנות הקמח ועוד. בכל תחנה פעילויות חווייתית המלמדות את התלמידים להתבונן בסביבה, להקשיב לה ולחקור אותה. 

אורך המסלול: מסלול מעגלי שאורכו עומד כל כ- 2.5 ק"מ וניתן לבצע קטעים ממנו, בכפוף לגיל התלמידים ובקשות בית הספר.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן