מנהיגות לקיימות עירונית


19

קהל יעד: כיתות ז'-ט'.

משך הפעילות: 5 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי, אפשרות לליווי בפעילות של קבוצת מנהיגות סביבתית בבית הספר. 

מטרת התכנית:

מטרת התכנית היא לפתח מנהיגות תלמידים שמטרתה שילוב אורחות הקיימות בחיי היומיום ברמה האישית ובקרב קהילת בית הספר והפיכת התלמידים לסוכני שינוי התנהגות ביחס לסביבה, בקרב קהילתם הקרובה. התכנית מתאימה לליווי הנהגה בית ספרית קיימת או להקמה של הנהגה חדשה. 

מושגי מפתח:

סביבה, משבר סביבתי, קיימות, טביעת רגל אקולוגית, מנהיגות, מובילות, מועצה ירוקה, קהילה, פעילות סביבתית, קמפיין, יום שיא.

פירוט המפגשים:

• ממשבר לקיימות.

• מנהיגות לקיימות.

• הכנה לפעולה בית ספרית.

• תכנית פעולה.

• מהכוח אל הפועל.

אפשרות לליווי בביצוע פעילות המהווה משימת דגל ומודל לביצוע עצמאי.

התכנית מקדמת התנהלות מקיימת של בית הספר בחיי היומיום ותורמת לפיתוח מנהיגות בקרב המשתתפים בה. לתכנית נראות משמעותית בבית הספר ובקרב הקהילה הקרובה.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

ממשבר לקיימות

18

קהל יעד: תלמידי כיתות ז'-ט'.

משך הפעילות: 3 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי, או מפגשים בודדים.

מטרת התכנית:

תכנית הפותחת צוהר לנושא המשבר הסביבתי, מחדדת את ההבנה שהמערכות האקולוגיות בכדור הארץ מצויות במשבר כתוצאה מפעילות אנושית ומגבירה את המודעות האישית של התלמידים לצורך בהתנהלות מקיימת על מנת לשמור על הסביבה למעננו ולמען הדורות הבאים. 

מושגי מפתח:

מערכת השמש, תנאים לקיום חיים, סביבה, מערכת אקולוגית, מגוון מינים, השפעת האדם על הסביבה, משבר סביבתי, התחממות גלובאלית, טביעת רגל אקולוגית, קיימות, צריכה נבונה. 

פירוט המפגשים:

1. כיצד הגענו לכדי משבר עולמי? 

2. פעילות האדם בסביבה והשלכותיה כגורם להפרת איזון ויצירת מפגעים סביבתיים. 

3. סדנאות קיימות.

התכנית חושפת את התלמידים למושגים עכשוויים ומציגה להם את יכולתם להשפיע כפרטים על מצב הסביבה.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

שימור הסביבה החופית  

 


17
קהל יעד:
תלמידי כיתות ז'-ט'.

משך הפעילות: 2 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי וסיור בסביבה חופית נבחרת.

מטרת התכנית:

תכנית המתמקדת בסביבה החופית העושה שימוש בכלים של למידה חוץ כיתתית ושיתופית ובעזרים טכנולוגיים מתקדמים. התכנית מקנה לתלמידים תשתית ידע עיוני בנושא הסביבה החופית, מיישמת את הידע בפעילות חקר מדעית בחוף ופותחת צוהר להיבטים חברתיים של נושא זה באמצעות פנייה לקהילה בכלי תשאול ציבור והפצת הידע בבית הספר בכלי דיבייט. 

מטרת התכנית היא הטמעת החשיבות של שימור הסביבה החופית בכלל ובישראל בפרט, גירוי הסקרנות לחקר ולהתבוננות בסביבה וקירוב התלמידים לסביבה ייחודית זו.

מושגי מפתח:

סביבה חופית, אקולוגיה, מגוון מינים, מינים פולשים, תשתית חולית, תשתית סלעית, מצוקים, כורכר, דיג יתר, זיהום חופים, פיתוח, שימור, תשאול ציבור, סקר, תצפית מדעית, אומנות הדיון – דיבייט.

פירוט המפגשים:

• מהי סביבה חופית?.

• חקר שדה: סיור בסביבה חופית נבחרת.

• עיבוד ממצאים והפקת תוצרים.

התכנית מיישמת למידה בדרך החקר, למידה חוץ כיתתית ולמידה שיתופית ומניבה תוצרים בעלי נראות גבוהה המשקפים את התהליך שהתבצע.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

משאב המים

16

קהל יעד: כיתות ז'-ט'.

משך הפעילות: 4 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי, או מפגשים בודדים. 

מטרת התכנית:

התכנית עוסקת במשאב המים בעולם ובארץ – מצאי ומצב, בחשיבותו לקיומנו, במודעות לצורך בניהול מושכל שלו ובתרומתנו לשימור המשאב על ידי התנהלות יומיומית מודעת שלנו כצרכנים. 

מטרת התכנית היא העלאת מודעות התלמידים לחשיבות השמירה על משאבי המים, זיהוי מפגעי מים בסביבה הקרובה ופעולה למען שיפורם, טיפוח צרכני מים נבונים והפצת מסרים בנושא בתוך בית הספר ובקרב הקהילה הקרובה. 

מושגי מפתח:

מים, משאבי טבע, פוטנציאל מים עולמי, מי תהום, אקוויפר, משק המים בישראל, שיקום נחלים, התפלה, השבת מי שפכים, מי קולחים, מים וירטואליים, מגזרי צריכת מים, טביעת רגל מימית.

נושאי המפגשים:

1. מבוא למים.

2. צריכת מים. 

3. חסכון במים.

4. תכנון פעילות בבית הספר.

אפשרות לליווי ביצוע הפעילות בבית הספר.

המפגשים מועברים באמצעות מצגת, סרטים, פעילויות חווייתיות ומשחקים לימודיים. התלמידים הפועלים בתכנית עוברים תהליך שלם שראשיתו בהקניית ידע, דרך פיתוח מודעות אישית לחשיבות הנושא ועד תכנון יוזמה לפעולה וביצועה. 

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

חוקרים עיר וסביבה – תכנית חקר בסביבה העירונית

15

קהל יעד: כיתות ז'-ט'. מתאים גם לכיתות מחוננים ומדעים.

משך הפעילות: 5-7 מפגשים באורך שלוש שעות כל אחד. 

מטרת התכנית:

התכנית פותחת צוהר ראשון לעולם המחקר ועוסקת בחקר היבטים סביבתיים וגיאוגרפיים שונים בסביבה העירונית/יישובית בה חיים התלמידים. 

התכנית מדגימה את עקרונות החקר המדעי ומורכבת מאבני היסוד של תהליך המחקר החל מבחירת נושא לחקר וניסוח שאלת החקר ועד הסקת המסקנות והדיון המסכם. ניתן לקיים מפגש אחד או שניים במתחם המועצה לישראל יפה.

בתום תהליך החקר התלמידים מציגים את ממצאי החקר ותוצריו במגוון אופנים כגון: פוסטרים מדעיים, מצגות, דגמים או בכתיבת עבודת חקר מדעית בהנחיית צוות המרכז ללימודי סביבה. 

מושגי מפתח:

למידה בדרך החקר, חשיבה מדעית, שאלת חקר, השערות, רקע עיוני, שאלון, תצפית, ראיון, ניתוח נתונים, ממצאים, מסקנות, עיר, עירוניות, שימושי קרקע, סביבה.

תלמידים הנוטלים חלק בתכנית זו מתנסים בביצוע תהליכי חקר שלם. התכנית תורמת לפיתוח סקרנות מדעית, חשיבה אקדמית ולשיפור הכתיבה. התכנית מהווה מקור לנראות יוצאת מן הכלל של קיום תהליכי למידה משמעותית בבית הספר ומלווה כולה בהנחיה מלאה של המועצה לישראל יפה.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

סדנת חקר בסביבת נחל וטבע עירוני – נחל הירקון / הקישון

14

קהל יעד: כיתות ז'-ט'.

מתאים גם לתלמידי מדעים, כיתות מחוננים ותכניות ייחודיות בחטיבות הביניים.

משך הפעילות: פעילות חד יומית שאורכה 3-6 שעות. 

מטרת התכנית:

תכנית זו מציעה סיור לימודי בדגש חקר סביבת נחל וטבע עירוני, שתכליתה הקניית כלים להתבוננות בסביבה, זיהוי מרכיביה, הבנת מערך הגורמים המשפיעים עליה ולימוד כלים לאיסוף נתונים, באמצעות כלי חקר כתצפיות, סקרים, בדיקות בשטח, תיעוד, ניתוח ועיבוד ממצאים, סיכום והסקת מסקנות.

התלמידים יצאו לשטח מצוידים בטאבלטים, משקפות ומגדירים שבהם מכלול כלים דיגיטליים (כלי גוגל ואפליקציות) לביצוע פעילות החקר בשטח. בתום הפעילות, ייערך שלב של למידה שיתופית בו יתבצע ניתוח וסיכום משולב של מאגר הנתונים שנאסף על ידי כל הקבוצות בשטח. כמו כן תיערך גם תחרות תמונות שצולמו במהלך הפעילות בשטח. בסוף הפעילות, התלמידים ישלחו את מסמכי התיעוד, הממצאים והסיכום בדואר אלקטרוני לעצמם ולמורה המוביל. 

מושגי מפתח:

למידה בדרך החקר, למידה חוץ כיתתית, למידה שיתופית, חשיבה מדעית, סביבה, נחלי ישראל, תצפית, סקר, רמות רעש, מגוון מינים, חי, צומח, בית גידול, טבע עירוני, שטחים פתוחים, ניתוח נתונים, ממצאים, מסקנות.

התכנית שמה דגש על חקר סביבה באמצעות למידה חוץ כיתתית, למידה שיתופית ועריכת תהליכי חקר וסקר סביבה. העבודה בכלים דיגיטאליים מאפשרת לתלמידים לחקור במרחב המוכר להם ולמקסם את יכולותיהם בו.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

הירקון כחקר מקרה של ניהול משאבי מים ונחלים בישראל וכפנינת טבע עירוני

13

סיורים חווייתיים בירקון לתלמידי בתי הספר היסודיים

קהל יעד: כיתות ז'-ט'.

מקום הפעילות: המועצה לישראל יפה, פארק הירקון, תל אביב.

משך הפעילות: פעילות חד יומית שאורכה 3-5 שעות.

תיאור הפעילות:

הביקור במועצה לישראל יפה בדגש נחל הירקון, כולל ביקור במרכז המבקרים לסביבה וקיימות "תפיסת עולם"(תלוי בגיל המשתתפים – תלמידי כיתות ד'-ו'), מפגש פתיחה קצר העוסק בנחלי ישראל ובירקון וסיור בנחל ופארק הירקון. 

תיאור הסיור: משך הסיור שעתיים עד שלוש שעות. במהלך הסיור הולכים לאורך גדת הירקון עד אתר "שבע טחנות", עוברים לגדה השנייה, עורכים תצפית בתל גריסה (גבעת נפוליאון) וחוזרים למועצה לישראל יפה דרך נחל האיילון. לאורך הסיור עוברים התלמידים 7 תחנות פעילות בהן מודגשים היבטים שונים הקשורים לנחל וסביבתו הקרובה ובהם סביבת נחל, מגוון מינים, מאפייני הירקון, איכות המים, היסטוריה של הנחל, טחנות הקמח ועוד. בכל תחנה פעילויות חווייתית המלמדות את התלמידים להתבונן בסביבה, להקשיב לה ולחקור אותה. 

אורך המסלול: מסלול מעגלי שאורכו עומד כל כ- 2.5 ק"מ וניתן לבצע קטעים ממנו, בכפוף לגיל התלמידים ובקשות בית הספר.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

מנהיגות לקיימות עירונית

7

קהל יעד: כיתות ד'-ו'

משך הפעילות: 5 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי, אפשרות לליווי פעילות של קבוצת מנהיגות סביבתית בבית הספר. 

מטרת התכנית:

מטרת התכנית היא להקים/לפתח קבוצת מנהיגות תלמידים שתפעל למען שילוב אורחות הקיימות בחיי היומיום ברמה האישית ובקרב קהילת בית הספר, תוך הפיכת התלמידים לסוכני שינוי התנהגות ביחס לסביבה, בקרב קהילתם הקרובה. התכנית מתאימה לליווי הנהגה בית ספרית קיימת או להקמה של הנהגה חדשה. 

מושגי מפתח:

סביבה, משבר סביבתי, קיימות, טביעת רגל אקולוגית, מנהיגות, מובילות, מועצה ירוקה, קהילה, פעילות סביבתית, קמפיין, יום שיא.

פירוט המפגשים:

• ממשבר לקיימות.

• מנהיגות לקיימות.

• הכנה לפעולה בית ספרית.

• תכנית פעולה.

• מהכוח אל הפועל.

אפשרות לליווי בביצוע.

התכנית מקדמת התנהלות מקיימת של בית הספר בחיי היומיום ותורמת לפיתוח מנהיגות בקרב המשתתפים בה. לתכנית נראות משמעותית בבית הספר ובקרב הקהילה הקרובה.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן