עוגן לחיפה

סוג התוכנית: רב-פעמית
מיועדת לגילאים: יסודי, חט"ב.
כלי עזר למורה: העשרה ייחודיות לתלמידי העיר חיפה, המתמקדת בקשרי הנמל לעיר כיום והפיכת  התלמידים לגשר בין הנמל לקהילה.
משך התוכנית: כ-15-12 מפגשים לאורך שנת הלימודים ברמת כיתה וכ-12-15 מפגשים של שגרירי נמל.

Continue reading "עוגן לחיפה"

עושים סביבה ביחד

סוג התוכנית: רב-פעמית
מיועדת לגילאים: כיתות ג'-ד'
כלי עזר למורה: תוכנית חוויתית המציבה את מושג המים במשמעות של חיים.
משך התוכנית: תוכנית שנתית בעלת 13 מפגשים ברמת כיתה  + 13 מפגשים ל"מועצה ירוקה"

Continue reading "עושים סביבה ביחד"