שימור הסביבה החופית  

 


17
קהל יעד:
תלמידי כיתות ז'-ט'.

משך הפעילות: 2 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי וסיור בסביבה חופית נבחרת.

מטרת התכנית:

תכנית המתמקדת בסביבה החופית העושה שימוש בכלים של למידה חוץ כיתתית ושיתופית ובעזרים טכנולוגיים מתקדמים. התכנית מקנה לתלמידים תשתית ידע עיוני בנושא הסביבה החופית, מיישמת את הידע בפעילות חקר מדעית בחוף ופותחת צוהר להיבטים חברתיים של נושא זה באמצעות פנייה לקהילה בכלי תשאול ציבור והפצת הידע בבית הספר בכלי דיבייט. 

מטרת התכנית היא הטמעת החשיבות של שימור הסביבה החופית בכלל ובישראל בפרט, גירוי הסקרנות לחקר ולהתבוננות בסביבה וקירוב התלמידים לסביבה ייחודית זו.

מושגי מפתח:

סביבה חופית, אקולוגיה, מגוון מינים, מינים פולשים, תשתית חולית, תשתית סלעית, מצוקים, כורכר, דיג יתר, זיהום חופים, פיתוח, שימור, תשאול ציבור, סקר, תצפית מדעית, אומנות הדיון – דיבייט.

פירוט המפגשים:

• מהי סביבה חופית?.

• חקר שדה: סיור בסביבה חופית נבחרת.

• עיבוד ממצאים והפקת תוצרים.

התכנית מיישמת למידה בדרך החקר, למידה חוץ כיתתית ולמידה שיתופית ומניבה תוצרים בעלי נראות גבוהה המשקפים את התהליך שהתבצע.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

משאב המים

16

קהל יעד: כיתות ז'-ט'.

משך הפעילות: 4 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי, או מפגשים בודדים. 

מטרת התכנית:

התכנית עוסקת במשאב המים בעולם ובארץ – מצאי ומצב, בחשיבותו לקיומנו, במודעות לצורך בניהול מושכל שלו ובתרומתנו לשימור המשאב על ידי התנהלות יומיומית מודעת שלנו כצרכנים. 

מטרת התכנית היא העלאת מודעות התלמידים לחשיבות השמירה על משאבי המים, זיהוי מפגעי מים בסביבה הקרובה ופעולה למען שיפורם, טיפוח צרכני מים נבונים והפצת מסרים בנושא בתוך בית הספר ובקרב הקהילה הקרובה. 

מושגי מפתח:

מים, משאבי טבע, פוטנציאל מים עולמי, מי תהום, אקוויפר, משק המים בישראל, שיקום נחלים, התפלה, השבת מי שפכים, מי קולחים, מים וירטואליים, מגזרי צריכת מים, טביעת רגל מימית.

נושאי המפגשים:

1. מבוא למים.

2. צריכת מים. 

3. חסכון במים.

4. תכנון פעילות בבית הספר.

אפשרות לליווי ביצוע הפעילות בבית הספר.

המפגשים מועברים באמצעות מצגת, סרטים, פעילויות חווייתיות ומשחקים לימודיים. התלמידים הפועלים בתכנית עוברים תהליך שלם שראשיתו בהקניית ידע, דרך פיתוח מודעות אישית לחשיבות הנושא ועד תכנון יוזמה לפעולה וביצועה. 

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

חוקרים עיר וסביבה – תכנית חקר בסביבה העירונית

15

קהל יעד: כיתות ז'-ט'. מתאים גם לכיתות מחוננים ומדעים.

משך הפעילות: 5-7 מפגשים באורך שלוש שעות כל אחד. 

מטרת התכנית:

התכנית פותחת צוהר ראשון לעולם המחקר ועוסקת בחקר היבטים סביבתיים וגיאוגרפיים שונים בסביבה העירונית/יישובית בה חיים התלמידים. 

התכנית מדגימה את עקרונות החקר המדעי ומורכבת מאבני היסוד של תהליך המחקר החל מבחירת נושא לחקר וניסוח שאלת החקר ועד הסקת המסקנות והדיון המסכם. ניתן לקיים מפגש אחד או שניים במתחם המועצה לישראל יפה.

בתום תהליך החקר התלמידים מציגים את ממצאי החקר ותוצריו במגוון אופנים כגון: פוסטרים מדעיים, מצגות, דגמים או בכתיבת עבודת חקר מדעית בהנחיית צוות המרכז ללימודי סביבה. 

מושגי מפתח:

למידה בדרך החקר, חשיבה מדעית, שאלת חקר, השערות, רקע עיוני, שאלון, תצפית, ראיון, ניתוח נתונים, ממצאים, מסקנות, עיר, עירוניות, שימושי קרקע, סביבה.

תלמידים הנוטלים חלק בתכנית זו מתנסים בביצוע תהליכי חקר שלם. התכנית תורמת לפיתוח סקרנות מדעית, חשיבה אקדמית ולשיפור הכתיבה. התכנית מהווה מקור לנראות יוצאת מן הכלל של קיום תהליכי למידה משמעותית בבית הספר ומלווה כולה בהנחיה מלאה של המועצה לישראל יפה.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

סדנת חקר בסביבת נחל וטבע עירוני – נחל הירקון / הקישון

14

קהל יעד: כיתות ז'-ט'.

מתאים גם לתלמידי מדעים, כיתות מחוננים ותכניות ייחודיות בחטיבות הביניים.

משך הפעילות: פעילות חד יומית שאורכה 3-6 שעות. 

מטרת התכנית:

תכנית זו מציעה סיור לימודי בדגש חקר סביבת נחל וטבע עירוני, שתכליתה הקניית כלים להתבוננות בסביבה, זיהוי מרכיביה, הבנת מערך הגורמים המשפיעים עליה ולימוד כלים לאיסוף נתונים, באמצעות כלי חקר כתצפיות, סקרים, בדיקות בשטח, תיעוד, ניתוח ועיבוד ממצאים, סיכום והסקת מסקנות.

התלמידים יצאו לשטח מצוידים בטאבלטים, משקפות ומגדירים שבהם מכלול כלים דיגיטליים (כלי גוגל ואפליקציות) לביצוע פעילות החקר בשטח. בתום הפעילות, ייערך שלב של למידה שיתופית בו יתבצע ניתוח וסיכום משולב של מאגר הנתונים שנאסף על ידי כל הקבוצות בשטח. כמו כן תיערך גם תחרות תמונות שצולמו במהלך הפעילות בשטח. בסוף הפעילות, התלמידים ישלחו את מסמכי התיעוד, הממצאים והסיכום בדואר אלקטרוני לעצמם ולמורה המוביל. 

מושגי מפתח:

למידה בדרך החקר, למידה חוץ כיתתית, למידה שיתופית, חשיבה מדעית, סביבה, נחלי ישראל, תצפית, סקר, רמות רעש, מגוון מינים, חי, צומח, בית גידול, טבע עירוני, שטחים פתוחים, ניתוח נתונים, ממצאים, מסקנות.

התכנית שמה דגש על חקר סביבה באמצעות למידה חוץ כיתתית, למידה שיתופית ועריכת תהליכי חקר וסקר סביבה. העבודה בכלים דיגיטאליים מאפשרת לתלמידים לחקור במרחב המוכר להם ולמקסם את יכולותיהם בו.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

הירקון כחקר מקרה של ניהול משאבי מים ונחלים בישראל וכפנינת טבע עירוני

13

סיורים חווייתיים בירקון לתלמידי בתי הספר היסודיים

קהל יעד: כיתות ז'-ט'.

מקום הפעילות: המועצה לישראל יפה, פארק הירקון, תל אביב.

משך הפעילות: פעילות חד יומית שאורכה 3-5 שעות.

תיאור הפעילות:

הביקור במועצה לישראל יפה בדגש נחל הירקון, כולל ביקור במרכז המבקרים לסביבה וקיימות "תפיסת עולם"(תלוי בגיל המשתתפים – תלמידי כיתות ד'-ו'), מפגש פתיחה קצר העוסק בנחלי ישראל ובירקון וסיור בנחל ופארק הירקון. 

תיאור הסיור: משך הסיור שעתיים עד שלוש שעות. במהלך הסיור הולכים לאורך גדת הירקון עד אתר "שבע טחנות", עוברים לגדה השנייה, עורכים תצפית בתל גריסה (גבעת נפוליאון) וחוזרים למועצה לישראל יפה דרך נחל האיילון. לאורך הסיור עוברים התלמידים 7 תחנות פעילות בהן מודגשים היבטים שונים הקשורים לנחל וסביבתו הקרובה ובהם סביבת נחל, מגוון מינים, מאפייני הירקון, איכות המים, היסטוריה של הנחל, טחנות הקמח ועוד. בכל תחנה פעילויות חווייתית המלמדות את התלמידים להתבונן בסביבה, להקשיב לה ולחקור אותה. 

אורך המסלול: מסלול מעגלי שאורכו עומד כל כ- 2.5 ק"מ וניתן לבצע קטעים ממנו, בכפוף לגיל התלמידים ובקשות בית הספר.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

חוקרים עיר וסביבה – תכנית חקר בסביבה העירונית

12

קהל יעד: כיתות ה', ו'.

משך הפעילות: 5-7 מפגשים שאורך כל אחד מהם שלוש שעות. 

מטרת התכנית:

התכנית פותחת צוהר ראשון לעולם המחקר ועוסקת בחקר היבטים סביבתיים וגיאוגרפיים שונים בסביבה העירונית/יישובית בה חיים התלמידים. 

התכנית מותאמת ליישום תהליכי חקר בגיל הצעיר ומדגימה את עקרונות החקר המדעי ותהליך המחקר. התכנית מורכבת מאבני היסוד של תהליך המחקר החל מבחירת נושא לחקר וניסוח שאלת החקר ועד הסקת המסקנות והדיון המסכם. ניתן לקיים מפגש אחד או שניים במתחם המועצה לישראל יפה. 

בתום תהליך החקר התלמידים מציגים את ממצאי החקר ותוצריו במגוון אופנים כגון: פוסטרים מדעיים, מצגות, דגמים או בכתיבת עבודת חקר מדעית בהנחיית צוות המרכז ללימודי סביבה. 

מושגי מפתח:

למידה בדרך החקר, חשיבה מדעית, שאלת חקר, השערות, רקע עיוני, שאלון, תצפית, ראיון, ניתוח נתונים, ממצאים, מסקנות, עיר, עירוניות, שימושי קרקע, סביבה.

תלמידים הנוטלים חלק בתכנית זו מתנסים בביצוע תהליכי חקר שלם. התכנית תורמת לפיתוח סקרנות מדעית, חשיבה אקדמית ולשיפור הכתיבה. התכנית מהווה מקור לנראות יוצאת מן הכלל של קיום תהליכי למידה משמעותית בבית הספר ומלווה כולה בהנחיה מלאה של המועצה לישראל יפה.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

שימור מורשת תרבות וטבע – בחסות אונסקו 

11

קהל יעד: תלמידי כיתות ה', ו'.

משך הפעילות: 6 מפגשים באורך 45 ד' כל אחד וסיור. 

מטרת התכנית:

בעשורים האחרונים זכה נושא שימור מורשת התרבות והטבע זכה לתשומת לב ציבורית בעולם כולו. וכיום שימור הפסיפס שמייצג בצורה מיטבית את המגוון והייחוד של הקהילות החיות בעולם הפך לנושא בעל חשיבות עולמית. 

תכנית זו, ייחודית וראשונה מסוגה, בחסות אונסקו, נועדה להנחיל את החשיבות של שימור ערכי המורשת ולחבר את התלמידים לזהות המקומית ולערכים הייחודיים הגלומים במרחב הישראלי ובסביבת מגוריהם. 

מושגי מפתח:

שימור מורשת, ערכי תרבות, הכרזה, ערכי מורשת מוכרזים בישראל, אתרי מורשת עולמית, זהות של מקומות, תחושת מקום, היסטוריות, אותנטיות, אונסקו.

פירוט המפגשים:

• מגלים נופים בעולם ובארץ.

• שיעור בשימור.

• הכרות עם אתרי המורשת המוכרזים של ישראל.

• סיור פעיל באתר מורשת עולם מוכרז: ה"עיר הלבנה" בתל אביב מלווה בעזרי לימוד ייחודיים ללמידה חוץ כיתתית.

• בונים עיר לבנה.

• פעילות חווייתית לסיכום התכנית.

תכנית ייחודית, בשיתוף פעולה עם אונסקו, המשלבת מתודות למידה שונות, פנים וחוץ כיתתית. כל המפגשים מלווים בעזרי לימוד ייחודיים פרי פיתוח מקורי. 

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

אנרגיה בסביבה

 

10
קהל יעד: תלמידי כיתות ה'-ו'.

משך הפעילות: 3-5 מפגשים באורך שעה וחצי כל אחד, או מפגשים בודדים. 

מטרת התכנית:

תכנית שתכליתה יצירת מודעות לצריכת האנרגיה הגוברת בחברה המפותחת והטכנולוגית, להשלכות הסביבתיות של תופעה זו, למצב משאבי האנרגיה על פני הכדור ולהפנמת החשיבות בצריכה מושכלת של אנרגיה והיתרונות הגלומים בשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים וידידותיים לסביבה. בנוסף, התכנית שמה דגש על המעבר לגז כמקור חשוב לאנרגיה במדינה, לאור גילוי משאבי הגז בים התיכון והמעבר הצפוי של משק האנרגיה בישראל למקור זה כמשאב מרכזי.

מושגי מפתח:

אנרגיה, מקורות אנרגיה, חשמל, תחנת כוח, משאבים טבע מתכלים ומתחדשים, פחם, נפט, גז טבעי אנרגיית רוח, שמש, מים, מאגרי הגז בים התיכון.

פירוט המפגשים:

1. מהי אנרגיה.

2. אנרגיה בחיי היומיום.

3. ייצור אנרגיה בתחנות כוח.

4. אנרגיות מתחדשות.

5. מובילים שינוי אנרגטי.

התכנית פותחה בהלימה מלאה לתכנית הלימודים של משרד החינוך: “חינוך לקיימות- לארוג חיים בצוותא", תשע”ב לכיתות ו' ומלווה במצגת, סרטונים, סרט ומגוון הפעלות ומשחקים המטמיעים את מושגי הליבה, התהליכים והמסרים הסביבתיים.

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

משאב המים

9

קהל יעד: כיתות ד'-ו'.

משך הפעילות: 3 מפגשים באורך שעה וחצי כל אחד, או מפגש בודד.

מטרת התכנית:

התכנית מתמקדת בהכרות עם משאב המים בעולם ובארץ ובחשיבותו לקיומנו, במודעות לצורך בניהול מושכל שלו ובתרומתנו לשימור המשאב על ידי התנהלות יומיומית מודעת שלנו כצרכנים. 

מטרת התכנית היא העלאת מודעות התלמידים לחשיבות השמירה על משאבי המים, זיהוי מפגעי מים בסביבה הקרובה, פעולה למען שיפורם וטיפוח צרכני מים נבונים שיפיצו מסרים בנושא לבני משפחותיהם ולקהילת בית הספר. 

מושגי מפתח:

מים, משאבי טבע, מי תהום, אקוויפר, נחלים, אגמים, מי נגר, מים בישראל, שיקום נחלים, התפלה, השבת מי שפכים, מי קולחים, מגזרי צריכת מים, טביעת רגל מימית.

נושאי המפגשים:

1. מבוא למים.

2. צריכת מים. 

3. חסכון במים.

המפגשים מועברים באמצעות מצגת, סרטים, פעילות אתגרי מים, פעילויות חווייתיות ומשחקים לימודיים. התלמידים הפועלים בתכנית מעמיקים מושגי ליבה בנושא, בוחנים את התנהלותם האישית והמשפחתית בתחום זה ומפתחים מודעות אישית לחשיבות השמירה על משאבי המים. 

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן

צעדים ראשונים באקולוגיה

8

קהל יעד: תלמידי כיתות ה', ו'.

משך הפעילות: 3 מפגשים שאורך כל אחד מהם שעה וחצי, או מפגשים בודדים.

מטרת התכנית:

תכנית הפותחת צוהר לעולם התוכן של האקולוגיה כמבוא להבנת תהליכים, עקרונות והשלכות של התערבות האדם בסביבה, לשם הבנת הסביבה בה אנו חיים ולהגברת המודעות האישית לצורך בשמירה על הסביבה. הפעילות מתמקדת בהבנת עקרונות ותהליכים והבנה מעמיקה שלהם בסביבה הקרובה.

מושגי מפתח:

מערכת השמש, תנאים לקיום חיים, אקולוגיה, סביבה, סוגי סביבות, בית גידול, מערכת אקולוגית, מגוון מינים, איזון, יחסי גומלין, השפעת האדם על הסביבה, מפגעים סביבתיים. 

פירוט המפגשים:

1. אקולוגיה למתחילים.

2. האדם בסביבה.

3. חקר טבע עירוני.

התכנית חושפת את התלמידים למושגים ותהליכים אקולוגיים באמצעות מערך פעילויות חווייתיות ובכלים של למידה חוץ כיתתית ולמידה שיתופית. 

למידע נוסף והזמנת התוכנית חייגו לטל 03-6423111 שלוחות 124/129. או לחצו כאן